ขออภัยในความไม่สะดวก
ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.
ท่านสามารถเข้าใช้บริการบนระบบใหม่ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th
หมายเหตุ
  • ไม่สามารถสอบถามข้อมูลสัญญา
  • ไม่สามารถสอบถามข้อมูลการโอนเงิน
  • ไม่สามารถสอบถามข้อมูลบัญชีผู้กู้
  • ไม่สามารถตรวจสอบตารางผ่อนชำระ
  • ไม่สามารถพิพม์รหัสการชำระเงิน (Barcode) หรือ ชำระเงินผ่าน Mobile Banking (QR)
  • ไม่สามารถ Download เอกสาร
ติดต่อ กยศ. 0-2016-2600